Sơn nền Epoxy nhà xưởng, sơn nước, sơn dầu/ Constructions of Epoxy floor paint, water-based paint, oil-based paint.

Trước đây, các chủ đầu tư thường sử dụng lớp hardener để bảo vệ sàn bê tông nhà xưởng, lớp hardener với đặc điểm là làm cho sàn bê tông cứng hơn, chịu đươc các tác động của xe cọ và môi trường sử dụng, sau khi sử dụng một thời gian thì lớp hardener này thường bám bẩn, dễ trơn trượt và bề mặt không được như lúc đầu nên sơn epoxy cho sàn bê tông nhà xưởng là một giải pháp tuyệt vời thay thế cho lớp hardener hoặc sơn epoxy lên lớp hardener này. Nền sàn nhà xưởng sản xuất là nơi trực tiếp làm ra sản phẩm, thương hiệu cho doanh nghiệp nên thường xuyên tiếp xúc với các môi trường khác nhau như dầu mỡ gây hại, và thường xuyên chịu tác động của máy móc, xe nâng hàng và con người di chuyển gây phát sinh bụi, không chỉ làm hư hại sàn bê tông mà còn ảnh hưởng con người, năng suất lao động và môi trường làm việc. Để khắc phục vấn đề trên, phương pháp đơn giản nhất là tiến hành phủ một lớp sơn epoxy lên sàn bê tông nhà xưởng.

1. Lợi ích của việc sơn epoxy sàn nhà xưởng.
Hiện nay có 2 dòng sản phẩm là sơn phủ epoxy và sơn epoxy tự san phẳng (tự cân bằng dòng) để thi công sơn epoxy cho sàn nhà xưởng. Tùy vào yêu cầu và mục đích sử dụng của nhà xưởng mà lựa chọn dòng sản phẩm cho phù hợp. Sơn epoxy tự san phẳng với ưu điểm cho khả năng chịu lực tốt, tính thẩm mỹ cao, bề mặt bằng phẳng tuyệt đối do lớp sơn có khả năng tự cân bằng, ngoài ra sản phẩm này còn mang tính kháng khuẩn chuyên dùng cho các môi trường đặc biệt với yêu cầu vô trùng và kháng khuẩn như: Dược phẩm, phòng sạch, bệnh viện…. Tuy nhiên sản phẩm sơn epoxy tự san phẳng cho sàn nhà xưởng có nhược điểm là giá thành cao gây trở ngại cho chủ đầu tư với diện tích cần sơn epoxy lớn. Sơn phủ epoxy 03 lớp cho sàn nhà xưởng với yêu cầu về tính thẩm mỹ và khả năng chịu lực không quá cao, không phát sinh bụi bẩn và vẫn bảo vệ được sàn bê tông nhà xưởng phục vụ nhu cầu sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp mình.

2. Quy trình 7 bước thi công sơn epoxy cho sàn nhà xưởng của Công ty ĐÔNG BẮC

Bước 1: Tạo nhám sàn bê tông.

Toàn bộ bề mặt sàn nhà xưởng yêu cầu phải được tạo nhám bằng máy mài sàn công nghiệp. Việc tao nhám sẽ giúp lớp sơn lót epoxy liên kết và bám dính tốt với sàn bê tôngvà lớp sơn phủ . Đồng thời công đoạn này giúp loại bỏ các dị vật tồn tại trênsànbê tông.

Bước 2: Xử lý bề mặt

Sàn nhà xưởng luôn có những vị trí lồi lõm, khuyết tật hay không bằng phẳng. Trước khi tiến hành sơn epoxy cho sàn nhà xưởng yêu cầu cần xử lý và loại bỏ hết tất cả cáckhuyết tật trên bề mặt bằng vữa trám trét 2 thành phần chuyên dành cho sàn bê tông.

Bước 3: Sơn 01 lót sơn epoxy lên bề mặt bê tông đã xử lý

Sơn lót epoxy hai thành phần cho khả năng che lấp khuyết tật bề mặt đồng thời thẩm thấu sâu xuống nền bê tông giúp tăng cứng bề mặt và tạo liên kết trung gian, tăng độ bám dính của lớp sơn phủ với sàn bê tông. Phải kiểm tra kỹ bụi bẩn trước khi sơn lót epoxy. Những vị trí mà sàn bê tông yếu thường hút khô lớp lót này nên phải tiến hành lăn thêm 01 lớp lót nữa để đảm bảo độ bám dính giữa lớp sơn epoxy và bề măt bê tông.

Bước 4: Thi công lớp sơn epoxy trung gian.

Lớp sơn epoxy trung gian giúp tăng cứng, che lấp bề mặt và khuyết tật. Khi thi công cần trộn đều và đúng tỉ lệ hai thành phần của sơn, dùng roller lăn trải đều sơn lên bề mặt nền bê tông với định lượng theo nhà sản xuất đưa ra.

Bước 5. Sau khi thi công xong lớp sơn epoxy trung gian thì phải dùng máy đánh nhám để loại bỏ các hạt cát li ti trên sàn rồi mới tiến hành lớp sơn epoxy phủ cuối cùng .

Bước 6: Thi công lớp sơn phủ epoxy thứ hai.

Đây là lớp sơn hoàn thiện bề mặt nó quyết định lớn đến tính thẩm mỹ và chất lượng công trình, khi thi công sơn epoxy cho sàn nhà xưởng với lớp thứ hai cần lăn roller đều tay tỉ mỉ, cẩn thận và theo định mức mà nhà sản xuất đưa ra.

Bước 7: Kiểm tra và nghiệm thu công trình.

Lớp sơn khô bề mặt sau 24h, khô hoàn toàn sau 7 ngày. Khi lớp sơn khô bề mặt thì người và vật nhẹ có thể di chuyển trên bề mặt sàn sau thi công. Tiến hành kiểm tra bề mặt và nghiệm thu và bàn giao công trình.

 

In the past, investors often used a hardener layer to protect the concrete floor of the factory, a hardener layer with the characteristics of making the concrete floor harder, resistant to the impact of palm trucks and the environment. When used for a while, this hardener layer is often dirty, slippery and the surface is not as good as the first, so epoxy paint for factory concrete floors is a great alternative to hardener or epoxy coating. this hardener. The floor of the factory is the place where products and brands are directly made for businesses, so they are often exposed to different environments such as harmful grease, and are often affected by machinery and forklifts. and moving people cause dust generation, not only damaging the concrete floor but also affecting people, labor productivity and working environment. To overcome the above problem, the simplest method is to apply a layer of epoxy paint on the concrete floor of the factory.

1. Benefits of epoxy factory floor paint.
Currently, there are 2 product lines: epoxy coating and self-leveling epoxy paint (self-leveling) to apply epoxy paint for factory floors. Depending on the requirements and purposes of the factory, choose the appropriate product line. Self-leveling epoxy paint with the advantages of good bearing capacity, high aesthetics, absolutely flat surface due to the self-balancing paint layer, in addition, this product also has antibacterial properties specialized for Special environments with sterile and antibacterial requirements such as pharmaceuticals, clean rooms, hospitals, etc. However, self-leveling epoxy paint products for factory floors have the disadvantage of high cost, which hinders investors with a large epoxy coating area. 3-layer epoxy coating for factory floors with requirements for aesthetics and bearing capacity is not too high, does not generate dirt and still protects the concrete floor of the factory to serve the production and business needs of the company. your business.

2. The 7-step process of epoxy coating for the factory floor of the DONG BAO Company

Step 1: Create rough concrete floor.

The entire floor surface of the workshop requires to be roughened with an industrial floor grinder. Sanding will help the epoxy primer bond and adhere well to the concrete floor and topcoat. At the same time, this step helps to remove foreign objects that exist on the concrete floor.

Step 2: Surface treatment

The factory floor always has convex, defective or uneven positions. Before proceeding with epoxy coating for the factory floor, it is required to treat and remove all surface defects with a 2-component sealer specialized for concrete floors.

Step 3: Paint 01 epoxy primer on the treated concrete surface

Two-component epoxy primer for the ability to cover surface defects and penetrate deep into the concrete floor to help harden the surface and create intermediate bonds, increase the adhesion of the coating layer to the concrete floor. Thoroughly check for dirt before applying epoxy primer. Locations where weak concrete floors often absorb this primer should be rolled out one more primer to ensure adhesion between the epoxy paint and the concrete surface.

Step 4: Apply the intermediate epoxy coating.

Intermediate epoxy coating helps to increase hardness, cover surface and defects. When applying, it is necessary to mix well and in the correct ratio of the two components of the paint, use the roller to spread the paint evenly on the concrete surface with the quantity given by the manufacturer.

Step 5. After the intermediate epoxy coating is completed, a sander must be used to remove the tiny sand particles on the floor and then proceed to the final epoxy coating.

Step 6: Apply second coat of epoxy coating.

This is a surface finishing paint, it greatly determines the aesthetics and quality of the work, when applying epoxy paint for the factory floor with the second layer, it is necessary to roll the roller evenly, carefully and according to the norms that given by the manufacturer.

Step 7: Check and accept the project.

The paint surface dries after 24 hours, completely dry after 7 days. When the surface is dry, people and light objects can move on the floor surface after application. Conduct surface inspection and acceptance and handover of works.

Contact Me on Zalo
0911.996.996