THI CÔNG & LẮP ĐẶT HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC)/ CONSTRUCTION & INSTALLATION OF FIRE PROTECTION SYSTEM

Hồ sơ thiết kế I Design documents

 • TCVN 3890 – 2009
  Phương tiện phòng cháy & chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.
  Fire protection equipment for construction works and buildings. Providing, installation, inspection, maintenance.
 • TCVN 7336 – 2003
  PCCC hệ thống PCCC – Yêu cầu lắp đặt.
  Fire protection systems – Installation requirements.

 • TCVN 5738 – 2001
  Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật.
  Automatic fire alarm system – Technical requirements.

 • TCVN 2622 – 1995
  PCCC cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
  Fire protection for construction works and buildings – Design requirements.

 • TCVN 6484
  Chống sét cho nhà và công trình – Yêu cầu thiết kế.
  Lightning protection for construction works and buildings – Design requirements.

 • TCVN 5873:1995
  Mối hàn thép.
  Welds in steel.

 • TCVN 7472:2005
  Hàn. Các liên kết hàn nóng chảy ở thép.
  Welding – Welded joints in steel.

 • TCVN 5639:1991
  Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – Nguyên tắc cơ bản.
  Check and acceptance of equipment after installation – Basic principles.

Các Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam liên quan
Construction Standards and Documents

Giai đoạn chuẩn bị/ Supplies and materials

Nhà thầu tiến hành phối hợp với các bên liên quan để theo dõi tiến độ thi công của các bên liên quan để thực hiện các công việc liên quan, đáp ứng tiến độ chung cho công trình.
The contractor shall coordinate with stakeholders to monitor project progress and meet project deadlines.

Lập bản vẽ triển khai thi công cho từng công việc trình Chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án phê duyệt.
The contractor shall create and submit construction drawings to the Investor and Project Management Board for approval.

Vật tư vật liệu I Supplies and materials

 • Tất cả các vật liệu phải trình trước khi đưa vào công trình và phải đúng chuẩn loại theo hồ sơ giao thầu hoặc trúng thầu, hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.
  All materials must be approved before use and must be of the type stated in acceptance of bids and approved design documents.
 • Nếu thay đổi chủng loại vật liệu thì phải trình cho Chủ đầu tư và Tư vấn Thiết kế xem xét ký duyệt trước khi đưa vào công trình.
  If material type is subject to change, a proposal must be submitted to the Investor and Design Consultant for consideration and approval before use.
  Khi đưa vật tư vật liệu vào công trình để tiến hành thi công sẽ lập phiếu chấp thuận.
 • Before putting materials to use, prepare consent.
  Đồng thời cung cấp các hồ sơ nguồn gốc xuất xứ và và chứng nhận hàng hoá của các loại vật tư vật liệu đã được ký duyệt.
  At the same time, provide certificates of origin for the approved supplies and materials.
 • Đối với vật liệu, thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài phải phù hợp các yêu cầu kỹ thuật của thiết kế, có chứng nhận CO, CQ bản sao.
  In case materials and equipment are imported, they must conform to the technical requirement of the design and have CO, CQ copy.

Giai đoạn thi công tại công trình/ Construction phase

Trên cơ sở bản vẽ triển khai thi công đã được chủ đầu tư phê duyệt từ đó tiến hành thi công thực tế tại công trình, Đơn vị Thi công tiến hành sử dụng vật tư, thiết bị đã được chấp thuận triển khai thi công.
Construction starts once the construction drawings are approved by the Investor. At this time, the Constructor can exercise approved supplies and equipment to carry out the work.

Contact Me on Zalo
0911.996.996