Công ty TNHH ROHTO – MENTHOLATUM VN/ ROHTO – MENTHOLATUM VN Company Limited

Địa chỉ: Số 16, Đường số 5, KCN VSIP 1, Thuận An,.Bình Dương.
Address: No. 16, Street 5, VSIP 1 Industrial Park, Thuan An, Binh Duong.
Hạng mục: Xây dựng nhà xưởng
Category: Factory construction

Contact Me on Zalo
0911.996.996