Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam/ C.P Vietnam Livestock Joint Stock Company

Địa chỉ: Số 3, Đường 19A, KCN Biên Hoà 2, Biên Hoà,
Đồng Nai
Address: No. 3, Street 19A, Bien Hoa 2 Industrial Park, Bien Hoa,
Dong Nai
Hạng mục: Xây mới nhà kho
Category: New warehouse construction

Contact Me on Zalo
0911.996.996