Công Ty TNHH TAEKWANG MTC Việt Nam/ TAEKWANG MTC Vietnam Company Limited

Địa chỉ: Lô E, Đường 5, KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
Address: Lot E, Street 5, Long Binh Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai.
Hạng mục: Thay tôn nhà xưởng
Category: Factory’s roof replacement

Contact Me on Zalo
0911.996.996