Công ty TNHH Công nghiệp PLUS Việt Nam/ Plus Vietnam Industrial Company Limited

Địa chỉ: Số 3, Đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai
Address: No. 3, Street 1A, Bien Hoa 2 Industrial Park, Bien Hoa, Dong Nai
Hạng mục: Xây dựng nhà xe, thay tôn nhà xưởng
Categories: Garages construction, factory’s roof replacement

Contact Me on Zalo
0911.996.996