Công ty TNHH APPAREL FAR EASTERN/ Far Eastern Apparel COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 46, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam – Singapore, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
Address: No. 46, Tu Do Avenue, Vietnam – Singapore Industrial Park,Thuan An Town, Binh Duong.
Hạng mục: Xây dựng nhà văn phòng
Category: Office construction

Contact Me on Zalo
0911.996.996